DPO408/1996
ID intern unic:  320038
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 408
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Ion CIUBUC, Nicolae LUCHIAN
şi Leonid TALMACI cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 69
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele financiar-bancare, contribuţie substanţială la prefecţionarea controlului economico-financiar şi înalt profesionalism, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii":
    CIUBUC Ion             - preşedinte al Curţii de Conturi
    LUCHIAN Nicolae    - viceministru al finanţelor
    TALMACI Leonid     - guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 408.