DPO409/1996
ID intern unic:  320039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 409
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Vladimir CEBAN
şi Tudor LEFTER cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 70
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la activitatea organizatorică a organelor administraţiei publice locale, dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii" domnii:
    CEBAN Vladimir     - preşedinte al comitetului executiv raional Criuleni
    LEFTER Tudor        - preşedinte al comitetului executiv raional Teleneşti.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 409.