DPO410/1996
ID intern unic:  320040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 410
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Victor CANĂNĂU
şi Sergiu MURAVSCHI cu distincţii de stat
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 71
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, contribuţie substanţială la sporirea efecienţei producţiei agricole şi profesionalism înalt, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CANĂNĂU Victor       - director al Institutului de Proiectări în Domeniul
                                             Organizării Teritoriului
cu medalia "Miritul Civic"
    MURAVSCHI Sergiu   - consultant în Comisia Parlamentului Republicii Moldova
                                            pentru agricultură şi industria de prelucrare.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 410.