DPO411/1996
ID intern unic:  320041
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 411
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Nicolae CIORNÎI, Vladimir
CHEIAN şi Gheorghe HADJIU cu distincţii de stat
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 72
    În temeuiul art. 88 lit. a) din Constuşituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitatea susţinută în stabilirea relaţiilor cu agenţii economici străini, orientată spre aprovizionarea republicii cu resurse energetice, şi eforturile depuse în vederea diversificării lor, se decorează următorii lucrători ai Societăţii pe Acţiuni "Tirex Petrol":
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CIORNÎI Nicolae      - preşedinte al consiliului de administrare
 cu medalia "Meritul Civic"
    CHEIAN Vladimir     - vicepreşedinte
    HADJIU Gheorghe    - vicepreşedinte.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                       Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 411.