DPO414/1996
ID intern unic:  320044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 414
din  31.12.1996
Cu privire la conferirea titlurilor onorifice ale Republicii Moldova
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 75
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi a prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică pe tărîmul culturii, merite în crearea şi propagarea valorilor naţionale autentice şi profesionalism înalt, se conferă titlurile onorifice:
"Meşter Faur"
    GHERMAN Leontii       - acordor de instrumente muzicale la Filarmonica
                                            Naţională din Moldova
    VIDRAŞCU Nadejda   - profesoară la şcoala medie nr. 46 din Chişinău
"Maestru în Artă"
    BABIŞINA Ludmila      - pictor la Opera Naţională Chişinău
    BECHET Pavel             - şef de secţie la Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici"
    BULMAGA Alexei       - artist în orchestra Operei Naţionale Chişinău
    BUSUIOC Nicolae       - solist la Opera Naţională Chişinău
    CHIRONDA Vasile      - profesor la Colegiul Republican de Muzică
                                           şi Pedagogie din Bălţi
    COREACHIN
    Valentin                        - lector superior la Institutul de Stat al Artelor
                                          din Moldova
    FINITI Serghei             - actor la Teatrul Municipial Etnofolcloric "Ion Creangă"
                                           din Chişinău
    KALINOVSKAIA
    Larisa                           - profesoară la Şcoala de Muzică pentru Copii
                                           nr. 5 din Chişinău
    KAPLUN Ăsfiri           - profesoară la Şcoala de Muzică pentru Copii
                                           nr. 5 din Chişinău
    LITVINOV Andrei      - artist la Opera Naţională Chişinău
    MACARESCU
    Gheorghe                     - actor la teatrul "Paradis"
    NEGURĂ Ion              - profesor la Liceul Republican de Muzică
                                          "Ciprian Porumbescu"
    PODARUEVA
    Tamara                        - mediator al trupei de balet a Operei Naţionale
                                          Chişinău
    PRВNCOV Fiodor      - artist de cor la Opera Naюionalг Chi\xa7inгu
    SAVA Nicolae             - membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova
    SECIKIN Mihail          - conferenţiar la Academia de Muzică "G. Musicescu"
    SERBINOV Ion           - lector superior la Institutul de Stat al Artelor din Moldova
    STEPANOV Ion          - profesor la Colegiul Republican de Arte Plastice
                                           "Alexandru Plămădeală"
    ŞELUH Vladislav         - actor la Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici"
    ŞVITCHI Ion
    Gheorghe                      - secretar literar la Teatrul Municipial de Păpuşi
                                           "Guguţă"
    TUŞMALOVA Elena   - profesoară la Liceul-Internat Republican de Muzică
                                           "S.Rahmaninov"
    TUŞMALOVA
    Tatiana                          - lector superior la Academia de Muzică "G.Musicescu"
    TUZ Svetlana                - actriţă la Teatrul de Stat Dramatic Rus "A.P.Cehov"
    ŢARĂLUNGĂ Antip    - director artistic al Ansamblului Etnofolcloric
                                            "Comoara", Chişinău
    ŢĂBULCO (ARITON)
    Eugenia                         - regizor la Teatrul Municipial de Păpuşi "Guguţă"
"Om emerit"
    AMVROSOV Alexei   - lector superior la Academia de Muzică "G. Musicescu"
    KERDIVARENCO
    Serghei                         - şef de sector la Institutul de Istorie şi Teorie a Artei al
                                           Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CORNIŢOV
    Alexandru                    - şef de catedră la Academia de Muzică "G.Musicescu"
    DMITRIEVA Elena     - profesoară la Şcoala de Muzică pentru Copii din Comrat
    GUSEVA Alla             - profesoară la Liceul-Internat Republican
                                          de Muzică "S.Rahmaninov"
    HAIDUC Ştefan          - director adjunct al Colegiului Republican de Muzică
                                          şi Pedagogie din Bălţi
    IANCOVSCHI
    Pavel                           - conducător al Orchestrei de Muzică Populară "Izvoraş"
                                          din Tiraspol
    MADAN Ion               - conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova
    MANOLE Chiril          - şef al Căminului cultural din s. Ghetlova, raionul Orhei
    MUZICĂ Ion               - actor la Teatrul Municipial Etnofolcloric "Ion Creangă"
                                          din Chişinău
    PÎRLOG Eugeniu         - director al Palatului de Cultură al feroviarilor
    POPUŞOI Ion             - profesor la Şcola de Arte din Cimişlia
    POSTOLACHE
    Victor                           - profesor la Colegiul Republican de Creaţie Populară
                                            din Soroca
    RAILEANU Leonid     - şef de catedră la Institutul de Stat al Artelor
                                           din Moldova
    RUSU Valeriu              - profesor la Şcoala de Arte din comuna Ciorescu,
                                           municipiul Chişinău
    TEACĂ Ion                 - profesor la Colegiul Republican de Creaţie
                                           populară din Soroca
    TINCU Nina                - profesoara la Şcoala de Arte "Alexei St`rcea"
                                           din Chişinău
    ŢURCAN Afanasie      - profesor la Şcoala de Muzică pentru Copii
                                            nr. 5 din Chişinău
    VELICIKO Vasilii       - profesor la Liceul-Internat Republican de Muzică
                                           "S.Rahmaninov"
    ZAVATIN Boris          - conferenţiar la Institutul de Stat al Artelor din Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                             Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 414.