DPO417/1996
ID intern unic:  320047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 417
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnului Valeriu
CHIŢAN cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 78
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitatea îndelungată şi rodnică în organele financiare, contribuţie substanţială la perfecţionarea controlului economico-financiar şi profesionalism înalt, domnul Valeriu CHIŢAN, ministru al finanţelor, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 417.