DPO419/1996
ID intern unic:  320049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 419
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Nicolae BARBĂSCUMPĂ
şi Alexandru SCORPAN cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 80
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la activitatea organizatorică a organelor administraţiei publice locale, dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii":
    BARBĂSCUMPĂ Nicolae   - preşedinte al comitetului executiv raional Floreşti
    SCORPAN Alexandru          - preşedinte al comitetului executiv raional Rîşcani.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 419.