DPO951/2007
ID intern unic:  320070
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 951
din  23.01.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai procuraturii
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 010     art Nr : 36
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în organele procuraturii şi contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi la apărarea legalităţii, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
domnului
Valeriu BALABAN    - Procuror General;
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei     - specialist principal în procuratura
Raisa CHIDEASOVA   raionului Străşeni;
Medalia "Meritul Civic"
domnului     - procuror de secţie la Procuratura
Corneliu BRATUNOV   Generală.                    
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA    Vladimir VORONIN
Nr. 951-IV. Chişinău, 23 ianuarie 2007.