DPO172/1997
ID intern unic:  320190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 172
din  22.05.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Lucheria REPIDA
Publicat : 05.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 037     art Nr : 320
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite pe tărîmul ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, participare activă la viaţa social-politică a republicii, doamnei Lucheria REPIDA, doctor habilitat în istorie, membru al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 mai 1997.
Nr. 172-II.