DPO211/1997
ID intern unic:  320227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 211
din  13.06.1997
Cu privire la conferierea
ordinului "Gloria Muncii" domnului Leonid BLIC
Publicat : 26.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 041     art Nr : 380
În temeiul art. 88 lit. a) din  Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul aviculturii industriale, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică şi dezvoltarea infrastructurii social-economice a întreprinderii, domnului Leonid BLIC, director general al Firmei Agroindustriale "Anina", Hîrbovăţ, Anenii Noi, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 13 iunie 1997.
Nr. 211-II.