DPO239/1997
ID intern unic:  320231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 239
din  23.07.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vitalie BEŢIŞOR
Publicat : 07.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 467
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, activitate ştiinţifică şi pedagogică prodigioasă, domnului Vitalie BEŢIŞOR, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",  i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 iulie 1997.
Nr. 239-II.