DPO241/1997
ID intern unic:  320233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 241
din  25.07.1997
Cu privire la numirea a domnului Mihai POPOV în funcţia de Ambasador
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză
Publicat : 07.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 469
În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi în conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Domnul Mihai POPOV se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Francesă.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 iulie 1997.
Nr. 241-II.