DPO266/1997
ID intern unic:  320250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 266
din  05.08.1997
Cu privire la conferirea
ordinului "Gloria Muncii" domnului Ion ŢURCAN
Publicat : 14.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 053     art Nr : 494
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul construcţiilor, contribuţie substanţială la elaborarea actelor legislative în probleme de economie, participare activă la viaţa social-politică a republicii, domnului Ion ŢURCAN, preşedinte al Comisiei pentru economie, industrie şi privatizare a Parlamentului, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 august 1997.
Nr. 266-II.