DPO267/1997
ID intern unic:  320251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 267
din  08.08.1997
Cu privire la conferirea
"Ordinului Republicii" doamnei Sofia ROTARU
Publicat : 21.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 504
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, înaltă măiestrie interpretativă, doamnei Sofia ROTARU, Artistă a Popurului din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 8 august 1997.
Nr. 267-II.