DPO285/1997
ID intern unic:  320263
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 285
din  29.08.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gleb DÎGAI
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 063     art Nr : 530
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul protecţiei sociale a veteranilor, participare activă la viaţa socială a ţării, la educarea tinerei generaţii, domnului Gleb DIGAI, membru al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 august 1997.
Nr. 285-II.