DPO289/1997
ID intern unic:  320267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 289
din  31.08.1997
Cu privire la conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Eugen COŞERIU
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 063     art Nr : 531
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea lingvisticii moderne, în semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în opera de renaştere a culturii naţionale, domnului Eugen COŞERIU, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 august 1997.
Nr. 289-II.