DPO957/2007
ID intern unic:  320270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 957
din  24.01.2007
privind conferirea "Ordinului de Onoare" doamnei Naomi BEN-AMI
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 49
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru remarcabila contribuţie la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-israeliene, doamnei Naomi BEN-AMI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Israel în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 957-IV. Chişinău, 24 ianuarie 2007.