DPO962/2007
ID intern unic:  320275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 962
din  25.01.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 53
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în domeniul asigurării securităţii statului, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III
domnului Ion DICUSAR   - maior;
Medalia "Meritul Militar" domnilor:
Constantin CIPILENCU   - plutonier adjutant
Gheorghe FOSTICA   - plutonier major
Victor ŞTEFANIUC   -plutonier adjutant
Arcadie VASILACHI   - locotenent-colonel.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 962-IV. Chişinău, 25 ianuarie 2007.