DPO963/2007
ID intern unic:  320276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 963
din  26.01.2007
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Edmond PAMBOUKJIAN
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 54
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-franceze, domnului Edmond PAMBOUKJIAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Franceze în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 963-IV. Chişinău, 26 ianuarie 2007.