DPO964/2007
ID intern unic:  320277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 964
din  26.01.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nikolai KIKTENKO
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 55
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Nikolai KIKTENKO, director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Gospodarul", raionul Făleşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 964-IV. Chişinău, 26 ianuarie 2007.