DPO968/2007
ID intern unic:  320281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 968
din  29.01.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore CHETRARI
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 56
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Grigore CHETRARI, medic-şef al Spitalului Clinic Municipal Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 968-IV. Chişinău, 29 ianuarie 2007.