DPO970/2007
ID intern unic:  320283
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 970
din  30.01.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile GUŢU şi doamnei Sofia SÎRBU  
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 58
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare  şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă Ordinul "Gloria Muncii":
domnului Vasile GUŢU  - conferenţiar universitar la Universitatea
    de Stat de Medicină şi Farmacie
    "Nicolae Testemiţanu"
doamnei Sofia SÎRBU  - profesor universitar la Universitatea
    de Stat de Medicină şi Farmacie
    "Nicolae Testemiţanu".  
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA    Vladimir VORONIN
Nr. 970-IV. Chişinău, 30 ianuarie 2007.