DPO292/1997
ID intern unic:  320415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 292
din  02.09.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Anatol PÎNZARU
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 533
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei teatrale, înaltă măiestrie artistică, domnului Anatol PÎNZARU, regizor la Teatrul Naţional de Stat "Vasile Alecsandri" din Bălţi, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 2 septembrie 1997.
    Nr. 292-II.