DPO301/1997
ID intern unic:  320422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 301
din  04.09.1997
cu privire la conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători la Concernul "Moldova-gaz" S.A.
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 539
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea complexului de gospodărire a gazelor al republicii, contribuţie substanţială la asigurarea neîntreruptă şi stabilă a economiei naţionale şi a populaţiei cu gaze, construcţia obiectelor de utilitate productivă şi socială, se conferă distincţii de stat unui grup de lucrători la Concernul "Moldova-gaz" S.A., după cum urmează:
Ordinul "Gloria Muncii"
    LESNIC Mihai              - director general al Concernului "Moldova-gaz" S.A.
Medalia "Meritul Civic"
    IACHIMENCO Grigori - specialist coordonator la Cocnernul "Moldova-gaz"
                                            S.A.
    RIZOV Gheorghi            - lăcătuş la Societatea pe Acţiuni "Taraclia-gaz"
    ROBU Mihai                  - maistru la Societatea pe Acţiuni "Moldovatransgaz",
                                             Drochia
    ROZMERIŢA Vasile      - sudor la Coloana Mecanizată Mobilă pentru Lucrări
                                             de Gazificare din Chişinău
    SIDOI Piotr                    - şofer la Societatea pe Acţiuni "Nord-gaz", Bălţi
    TONU Valentin               - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Edineţ-gaz"

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 4 septembrie 1997.
    Nr. 301-II.