DPO302/1997
ID intern unic:  320423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 302
din  10.09.1997
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
domnilor Nicolae OPOPOL şi Valentin ŞATCOVSCHI
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 063     art Nr : 540
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul medicinei preventive, contribuţie substanţială la dezvoltarea serviciului sanitaro-epidemiologic, activitate organizatorică intensă, se conferă:
ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolae OPOPOL   - prim-vicedirector general al Centrului Naţional
          Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie,
          membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe
          a Moldovei
medalia "Meritul Civic"
domnului Valentin ŞATCOVSCHI   - medic-şef al Centrului de Igienă şi
          Epidemiologie Glodeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 10 septembrie 1997.
Nr. 302-II.