DPO305/1997
ID intern unic:  320426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 305
din  12.09.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Ana LUPAN
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 543
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea literaturii naţionale, realizării valoroase în activitatea de creaţie, înalta măiestrie artistică, doamnei Ana LUPAN, scriitoare, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 12 septembrie 1997.
    Nr. 305-II.