DPO307/1997
ID intern unic:  320428
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 307
din  16.09.1997
cu privire la conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Vasile ZAGORSCHI
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 63     art Nr : 544
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor compozitori, domnului Vasile ZAGORSCHI, profesor universitar la Academia de Muzică "Gavriil Musicescu", i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 16 septembrie 1997.
    Nr. 307-II.