DPO308/1997
ID intern unic:  320429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 308
din  16.09.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Andrei TAMAZLUCARI
Publicat : 25.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 063     art Nr : 545
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie substanţială la valorificarea şi propagarea creaţiei populare şi a tradiţiilor naţionale, activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Andrei TAMAZLUCARI, specialist principal la Uniunea Muzicienilor din Moldova, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 septembrie 1997.
Nr. 308-II.