DPO326/1997
ID intern unic:  320446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 326
din  03.10.1997
Cu privire la conferirea de destincţii de stat domnului Dumitru OLARESCU,
doamnei Eleonora LEOŞCHEVICI şi domnului Vladimir TAJNEVOI
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 069     art Nr : 591
În temeiul art. 88 lit a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei cinematografice naţionale, contribuţie substanţială la crearea unor remarcabile filme artistice şi documentare şi profesionalism înalt, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Dumitru OLARESCU   - director artistic al Studioului cinematografic
          "Viaţa";
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Eleonora LEOŞCHEVICI - critic de film;
domnului Vladimir TAJNEVOI   - şef de secţie la Studioul "Moldova-film"
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 octombrie 1997.
Nr. 326-II.