DPO334/1997
ID intern unic:  320451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 334
din  13.10.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Alexei CIUBAŞENCO
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 069     art Nr : 594
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul ziaristicii, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi la promovarea tinerilor ziarişti, domnului Alexei CIUBAŞENCO, preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 13 octombrie 1997.
Nr. 334-II.