DPO338/1997
ID intern unic:  320453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 338
din  15.10.1997
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
doamnelor Daria RADU şi Parascovia BERGHIE
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 069     art Nr : 596
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, contribuţie substanţială la educarea estetică a tinerei generaţii şi participare activă la viaţa social-culturală a republicii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Daria RADU   - compozitoare, Maestru Emerit al Artelor, conducător
        muzical la Grădiniţa de copii din satul Sadova,
        raionul Călăraşi
Medalia "Meritul Civic"
doamnei
Parascovia BERGHIE   - vicepreşedinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 15 octombrie 1997.
Nr. 338-II.