DPO349/1997
ID intern unic:  320464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 349
din  31.10.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae ANDREEV
Publicat : 13.11.1997 în Monitorul Oficial Nr. 074     art Nr : 631
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la protecţia socială a veteranilor şi participare activă la viaţa socială a ţării şi la educarea tinerei generaţii, domnului Nicolae ANDREEV, preşedinte al Consiliului Veteranilor Bălţi, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 octombrie 1997.
Nr. 349-II.