DPO374/1997
ID intern unic:  320487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 374
din  20.11.1997
Cu privire la conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 02.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 079     art Nr : 661
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură şi în industria de prelucrare, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:

"Ordinul Republicii"
domnului Valeriu OBREJA   - preşedinte al Cooperativei Agricole "Ciobalaccia", Cantemir

ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ilia ARNAUT   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Maiak", Comrat
domnului
Gheorghe COZUB     - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
domnului Alexei EŞANU   - director al Combinatului de Vinuri Spumante şi
        de Marcă "Vismos", Chişinău
doamnei Claudia IOVIŢĂ   - muncitoare la Combinatul de Şampanie şi Vinuri
        de Marcă "Cricova"
domnului Ion LUNGU   - director al Complexului pentru Producerea
        Cărnii de Porc "Roşcani" S.A., Anenii Noi
domnului
Anatol RADIOLA     - preşedinte al Asociaţiei Gospodăriilor
        Ţărăneşti "Coloniţa", Chişinău
domnului Ion ŞOŞU   - director al Societăţii pe Acţiuni "Porumb-Nord", Drochia
domnului
Vasile TARLEV     - director general al Societăţii pe Acţiuni "Bucuria"
domnului
Ion URZICĂ     - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei

medalia "Meritul Civic"
domnului
Ivan ANGHELOV     - şef al Direcţiei Raionale Leova a Complexului
        Agroindustrial
domnului
Gavril BARCARU     - şef al Fabricii de nutreţuri combinate a Firmei Agricole
        "Cărpineni" S.A., Hînceşti
domnului
Vitalie BULGAC     - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
domnului       - conferenţiar universitar la
Gheorghe GONCEARUC   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
domnului Piotr GRECOV   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Dimitrov", Taraclia
domnului
Alexei POSTOLATI   - şef de laborator la Institutul de Cercetări pentru
        Culturile de Cîmp, Bălţi
domnului Felix ROITMAN   - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Agroprepar",
        Cricova
doamnei Sofia VALUŢĂ   - economist-şef la Firma Agricolă "Cahul" S.A.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 noiembrie 1997.
Nr. 374-II.