DPO389/1997
ID intern unic:  320499
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 389
din  11.12.1997
Cu privire la acordarea gradului militar
de general de brigadă domnului Anatolie SIMAC
Publicat : 25.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 698
    În temeiul art. 88 din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 4 din Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se acordă gradul militar de general de brigadă domnului Anatolie SIMAC, viceministru al afacerilor interne - comandant al Departamentului Trupelor de Carabinieri.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 11 decembrie 1997.
    Nr. 389-II.