DPO391/1997
ID intern unic:  320501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 391
din  12.12.1997
Cu privire la conferirea unor distincţii de stat
Publicat : 25.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 086     art Nr : 700
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în timpul reţinerii unui grup de criminali înarmaţi se conferă:
Ordinul "Ştefan cel Mare"
domnului BACIOI Oleg   - caporal de poliţie, Secţia sectorului Rîşcani al
        municipiului Chişinău a Direcţiei Serviciului de Stat Pază
        a Ministerului Afacerilor Interne
domnului
CEREVATOV Serghei   - sergent-major de poliţie, Secţia sectorului Rîşcani al
        municipiului Chişinău a Direcţiei Serviciului de
        Stat Pază a Ministerului Afacerilor Interne
domnului
GÎRBEA Gheorghe   - plutonier de poliţie, Secţia sectorului Rîşcani al
        municipiului Chişinău a direcţiei Serviciului de
        Stat Pază a Ministerului Afacerilor Interne
Medalia "Pentru Vitejie"
domnului PASCAL Petru   - mecanic, temporar neîncadrat în muncă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 12 decembrie 1997.
Nr. 391-II.