DPO402/1997
ID intern unic:  320509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 402
din  17.12.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnuluiVadim VACARCIUC
Publicat : 25.12.1997 în Monitorul Oficial Nr. 086     art Nr : 708
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru performanţe valoroase obţinute la Campionatul Mondial de Haltere Thailanda '97, contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, domnului Vadim VACARCIUC, campion mondial, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 17 decembrie 1997.
Nr. 402-II.