DPO111/1996
ID intern unic:  320662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 111
din  25.04.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători ai serviciilor comunale
şi de exploatare a fondului de locuinţe cu distincţii de stat
Publicat : 09.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 28     art Nr : 300
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă ]ndelungată şi rodnică în sistemul gospodăriei comunale, merite în sporirea calităţii serviciilor prestate, contribuţie substanţială la asigurarea integrităţii fondului locativ, se decorează:
    cu ordinul "Gloria Muncii"
    CURCA Gheorghe          -  tîmplar la Trustul de Arendă în Antrepriză
                                               Specializat în Proiectări, Reparaţii şi
                                               Construcţii, Chişinău
    ICHIM Andrei                - director al Întreprinderii Reţelelor Electrice
                                             de Iluminat "Lumteh", Chişinău
    ZABRIAN Andrei          - lăcătuş la Direcţia de Apeducte şi Canalizare
                                             din oraşul Soroca
    cu medalia "Meritul Civic"
    ARION Mihail                - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Complexul
                                             hotelier "Palace", Chişinău
    COVACI Demian           - conducător auto la Direcţia de Producţie a
                                              Gospodăriei Locativ-Comunale, Taraclia
    JUC Feodor                   - tîmplar la Societatea pe Acţiuni "Locuinţa - Bălţi"
    MALANCIUC Artenie   - conducător auto la Direcţia de Producţie a
                                             Gospodăriei Locativ-Comunale, Ungheni
    PELINIŢA Alexandru    - lăcătuş la Staţia de Apă "Nistru", Regia "Apă-
                                             Canal", Vadul lui Vodă
    SOLOŞENCO Eugenia - muncitoare la Regia Locativă a sectorului Rîşcani,
                                            Chişinău
    ŞTIRBU Vasile               - director al Societăţii pe Acţiuni "Termocom",
                                             Chişinău
    TIMOFEEVA Svetlana  - şef-adjunct de direcţie la Ministerul Serviciilor
                                            Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 25 aprilie 1996.
    Nr. 111.