DPO122/1996
ID intern unic:  320669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 122
din  08.05.1996
Cu privire la decorarea
domnului Anatol CODRU cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 032     art Nr : 336
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei cinematografice naţionale, pentru contribuţie substanţială la crearea unor pregnante filme artistice şi documentare - de cronică, activitate prodigioasă în domeniul literaturii, poetul Anatol CODRU, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova, se decorează cu "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 8 mai 1996.
Nr. 122.