DPO123/1996
ID intern unic:  320670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 123
din  08.05.1996
Cu privire la decorarea
domnului Mihail PAŞALÎ cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 032     art Nr : 337
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnul Mihail PAŞALÎ, preşedinte al Asociaţiei colhozurilor şi fermierilor "Agrarnic", or. Ceadîr-Lunga, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 8 mai 1996.
Nr. 123.