DPO127/1996
ID intern unic:  320672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 127
din  14.05.1996
Cu privire la decorarea domnilor Ion DIACON, Boris CINIC
şi doamnei Ţilea CONUNOVA cu distincţii de stat
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 032     art Nr : 341
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică îndelungată şi rodnică, implementarea realizărilor ştiinţei în economia naţională, contribuţie personală la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
DIACON Ion     - secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Matematice
        a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
cu medalia "Meritul Civic"
CINIC Boris     - colaborator ştiinţific la Institutul de Matematică
        al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
CONUNOVA Ţilea   - profesor  universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 14 mai 1996.
Nr. 127.