DPO135/1996
ID intern unic:  320678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 135
din  27.05.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de amelioratori cu ordine şi medalii
Publicat : 06.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 34     art Nr : 353
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru obţinerea unor înalţi indici în exploatarea capacităţilor de gospodărire a apelor, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei pămînturilor ameliorate şi profesionalism înalt, următorii amelioratori ai Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    MALEVANCIUC Anatol   - şef al Direcţiei Baziniere pentru Gospodărirea Apelor
    MORARI Ion                     - maşinist la staţia de pompare a Asociaţiei Interraionale
                                                de Producţie, Reparaţie şi Exploatare Ungheni
cu medalia "Meritul Civic"
    CIOBAN Boris                  - maşinist la staţia de pompare a Asociaţiei Interraionale
                                                de Producţie, Reparaţie şi Exploatare Bender
    DUBCOVE|CHI Victor     - şef de sector la Asociaţia Interraională de Producţie,
                                                Reparaţie şi Exploatare Ştefan-Vodă
    SIVERENCO Nicolai        - inginer şef la Institutul de Proiecte "Acvaproiect".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 27 mai 1996.
    Nr. 135.