DPO137/1996
ID intern unic:  320680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 137
din  28.05.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de lucrători medicali cu ordine şi medalii
Publicat : 06.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 34     art Nr : 355
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de diagnosticare şi tratament, activitate metodico-organizatorică intensă, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    BANARI Antonina         - şefă de catedră la Colegiul Republican de Medicină
    COŞCIUG Gurie           - director adjunct al Institutului Oncologic din Moldova
cu medalia "Meritul Civic"
    DIACONU Zinovia       - infirmieră la Dispensarul Dermatovenerologic Republican
    GLADUN Eugen           - director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul
                                            Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
    MUNTEANU Emanuil   - medic şef adjunct al Spitalului Raional Central Făleşti
    SÎRBU Ana                   - asistentă şefă la Dispensarul Dermatovenerologic
                                            Republican.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                       Mircea SNEGUR

    Chişinău, 28 mai 1996.
    Nr. 137.