DPO158/1996
ID intern unic:  320695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 158
din  12.06.1996
Cu privire la decorarea unui grup
de lucrători medicali cu distincţii de stat
Publicat : 28.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 042     art Nr : 394
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, muncă îndelungată şi conştiincioasă în domeniul asistenţei medicale a populaţiei, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
POPUŞOI Eugen     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        "N.Testemiţanu"
cu medalia "Meritul Civic"
CEBOTARI Constantin   - asistent medical la Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie
DEGTEARIOVA Nina   - medic în serviciul medico-sanitar al Şcolii Republicane
        de Subofiţeri de Poliţie
DIMITRACHI Ana   - şefă a Policlinicii Stomatologice a Asociaţiei Medicale
        Teritoriale a sectorului Rîşcani, or. Chişinău
DVOROSCAIA Liubov   - preşedinte al Consiliului Interraional Edineţ de
        Expertiză a Vitalităţii
IONEL Elena     - şefă de secţie la Spitalul Clinic Municipal pentru
        Copii nr. 1, or. Chişinău
IVAS Gheorghe     - conferenţiar la Universitatea de Stat de Medicină
        "N.Testemiţanu"
LUTENCO Semion   - medic şef al Sanatoriului "Victoria", or. Sergheevca,
        raionul Belgorod-Dnestrovsc, regunea Odessa, Ucraina
MÎNĂSCURTĂ Vladimir   - şef de secţie la Dispensarul Pneumoftiziologic
        Municipal Chişinău
ROMAN Tamara     - şefă a punctului medical, s. Antoneşti, r-nul Cantemir
SACA Silvia     - medic şef adjunct al Asociaţiei Medicale Teritoriale
        a sectorului Centru, or. Chişinău
STEMPOVSCHI Elena   - asistentă medicală şefă la Spitalul Clinic Municipal
        nr. 4 Chişinău
ŢURCANU Lucreţia   - şefă de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei
        Curativ-Sanatoriale de pe lîngă Cancelaria de Stat
        a Republicii Moldova
ZAHARIA Leonid     - medic şef al Spitalului Raional Central Donduşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chişinău, 12 iunie 1996.
Nr. 158.