DPO159/1996
ID intern unic:  320696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 159
din  13.06.1996
privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 04.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 397     Data intrarii in vigoare : 04.07.1996
    În temeiul articolului 17 din Constituţia Republicii Moldova şi articolului 15 din Legea "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se acordă cetăţenia Republicii Moldova următorilor:
    LOSKUTOVA Capitolina, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Paris nr. 49, ap. 3
    USENKO Vladimir, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, bd. Moscovei nr. 10, bl. 1, ap. 62
    PROŢEI Liubov, domiciliată în Republica Moldova, s. Coşniţa, raionul Dubăsari, str. Lenin nr. 10, ap. 4
    MORGHENŞTERN Zlota, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Kahovskaia nr. 4, ap. 9
    REŞETNIKOVA Liudmila, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Alba Iulia nr. 8, bl. 3, ap. 8
    LAZOVSCHI Alexandr, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Iunosti nr. 7, ap. 62
    LAZOVSCAIA Alla, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Iunosti nr. 7, ap. 62
    MUSAJI Elena, domiciliată în Republica Moldova, m. Bender, str. Leningrad nr. 78, ap. 48
    ZAMNIBORŞCI Liudmila, domiciliată în Republica Moldova, raionul Slobozia, s. Corotna, str. Telman nr. 40
    ŞTOLER Eduard, domiciliat în Republica Moldova, raionul Slobozia, s. Corotna, str. Telman nr. 40
    OGLEZNEV Iurii, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Grădinilor nr. 58, ap. 71
    SOLOMONIDZE Muradi, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, bd. Moscovei nr. 9, ap. 65
    NAZARENKO Milea, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Fedco nr. 18, ap. 5
    GOLOVIN Nicolai, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Tighina nr. 54, ap. 2
    BALMIN Vladimir, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. A. Russo nr. 3, bl. 2, ap. 17
    COPTIUC Elena, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. 25 Octombrie nr. 108
    DIACENCO Liudmila, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Iunosti nr. 10, ap. 7
    COZINEŢ Vasilii, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. 24 August nr. 87/3, ap. 33
    ANDRŞ Iulia, domiciliată în Republica Moldova, or. Dubăsari, str. Octombrie nr. 31, ap. 13
    ŞABATURA Iacob, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Petrovscki nr. 99, ap. 59
    ŞABATURA Tamara, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Petrovski nr. 99, ap. 59
    USEINOVA Gulnara, domiciliată în Republica Moldova, or. Dubăsari, str. 8 martie nr. 8, ap. 2
    LAZUR Nadejda, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Bogdan Voievod nr. 2, ap. 131
    CHECALO Serghei, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Bender, str. Răscoala din Bender nr. 13
    COZACOVA Ludmila, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Albişoara nr. 68/3, ap. 65
    BOCAN Rauza, domiciliată în republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Kahovskaia nr. 19, ap. 13
    DOMBROVSCAIA Natalia, domiciliată în Republica Moldova, or. Rîbniţa, str. Kirov nr. 144, ap. 49
    LOPINA Tamara, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Bender, str. Comunisticescaia nr. 203, ap. 92
    TARASOVA Ana, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Tiraspol nr. 6, ap. 1
    SAMBOLSCAIA Marina, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, str. Muncii nr. 4, ap. 15
    GORŞTEIN Ivan, domiciliat în Republica Moldova, municipiul Tiraspol, or. Dnestrovsc, str. Stroitelei nr. 31, ap. 7.
    Art. 2. - Prezentul Decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Mircea SNEGUR

    Chişinău, 13 iunie 1996.
    Nr. 159.