DPO160/1996
ID intern unic:  320697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 160
din  13.06.1996
cu privire la decorarea domnului Sergiu RĂDĂUŢAN cu "Ordinul republicii"
Publicat : 04.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 398
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru activitate rodnică de investigaţii în domeniul fizicii semiconductorilor, contribuţie personală la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Sergiu RĂDĂUŢAN, director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul  Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                       Mircea SNEGUR

    Chişinău, 13 ianuarie 1996.
    Nr. 160.