DPO162/1996
ID intern unic:  320699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 162
din  18.06.1996
Cu privire la decorarea doamnei Lidia ISTRATI (CIOBAN)
cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 20.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 040     art Nr : 382
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, participare ferventă la mişcarea de renaştere a conştiinţei naţionale şi activitate social-politică laborioasă, doamna Lidia ISTRATI (CIOBAN), scriitoare, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Mircea SNEGUR
Chişinău, 18 iunie 1996.
Nr. 162.