DPO168/1996
ID intern unic:  320704
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 168
din  20.06.1996
cu privire la decorarea cu distincţii de stat a unui grup
de lucrători ai Societăţii pe Acţiuni "Fabrica de Sticlă din Chişinău"
Publicat : 04.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 404
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei, lărgirea sortimentului şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii şi la dezvoltarea infrastructurii social-economice, următorii lucrători ai Societăţii pe Acţiuni "Fabrica de Sticlă din Chişinău" se decorează cu:
ordinul "Gloria Muncii"
    RUSU Ion                                  - director general
medalia "Meritul Civic"
    BORDIAN Eleonora                  - concasatoare
    NEMŢAN Nicolae                     - reglor
    ORIOL Vasilii                            - inginer-tehnolog
    ŞCIUCHIN Tihon                      - reglor
    ŞEVCENCO Piotr                     - mecanic.

     PREŞEDINTELE
     REPUBLICII MOLDOVA                            Mircea SNEGUR

     Chişinău, 20 iunie 1996.
     Nr. 168.