DPO169/1996
ID intern unic:  320705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 169
din  21.06.1996
cu privire la decorarea cu ordine şi medalii a unui grup de lucrători
ai întreprinderilor didactice de producţie ale Societăţii Orbilor din Moldova
Publicat : 04.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 405
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru rezultate înalte de muncă, merite în sporirea eficienţei producţiei, aport considerabil la reabilitarea socială a invalizilor nevăzători şi încadrarea lor în viaţa social-utilă, se decorează următorii lucrători ai întreprinderilor didactice de producţie ale Societăţii Orbilor din Moldova:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    FIŞER Boris              - şef de sector la Întreprinderea Didactică de
                                        Producţie "Maiac" din Bender
    LUNGU Valentin       - director al Întreprinderii Didactice de Producţie
                                        din Soroca
    ROŞCA Valentina       - preşedinte al biroului organizaţiei primare a Societăţii
                                         Orbilor din Moldova, Întreprinderea Didactică
                                         de Producţie din Chişinău
    ZAGORODNOV Trofim   - preşedinte al biroului organizaţiei primare a Societăţii
                                            Orbilor din Moldova, Întreprinderea Didactică
                                            de producţie din Bălţi
    ZALOZEŢKII Piotr        - lăcătuş-montor la Întreprinderea Didactică
                                             de Producţie din Chişinău
cu medalia "Meritul Civic"
    AVERBUH Ahill              - mebru al Societăţii Orbilor din Moldova
    BODRUG Vasile              - lăcătuş-montor la Întreprinderea Didactică
                                             de producţie "Maiac" din Bender
    CHETRUŞ Dumitru          - muncitor la Întreprinderea Didactică
                                              de Producţie din Basarabeasca
    HUDOSOVŢEV Maria    - lăcătuş-montor în secţia Orhei a Întreprinderii
                                               Didactice de Producţie din Chişinău
    PESTRICOV Vladimir      - maistru superior la Întreprinderea Didactică
                                               de Producţie din Bălţi
    RUDACOVA Maria         - lăcătuş-montor la Întreprinderea Didactică de
                                             Producţie din Chişinău
    STURZA Anatol               - muncitor la Întrerpinderea Didactică de
                                             Producţie din Soroca
    VARZARI Victor             - muncitor la Întreprinderea Didactică
                                           de Producţie "Rassvet" din Tiraspol
    VERESCUN Maria         - preşedinte al biroului organizaţiei municipale primare
                                           Chişinău a Societăţii Orbilor din Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Mircea SNEGUR

    Chişinău, 21 iunie 1996.
    Nr. 169.