DPO180/1996
ID intern unic:  320712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 180
din  01.07.1996
cu privire la decorarea domnului Tihon CIALÎC cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 11.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 440
    În temeiul art.88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică rodnică în domeniul selecţiei şi semenologiei, crearea şi omologarea hibrizilor competitivi de porumb, contribuţie la pregătirea cadrelor ştiinţifice şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Tihon CIALÎC, colaborator ştiinţific principal la Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al A.Ş.P. "Porumbeni", se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                      Mircea SNEGUR

    Chişinău, 1 iulie 1996.
    Nr. 180.