DPO181/1996
ID intern unic:  320713
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 181
din  02.07.1996
cu privire la decorarea domnului Mihail DUMBRAVANU cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 18.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 450
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole, contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnul Mihail DUMBRAVANU, preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Corlăteni", raionul Rîşcani, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Mircea SNEGUR

    Chişinău, 2 iulie 1996.
    Nr. 181.